src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/sumzero_nedir.jpg” alt=”” title=”sumzero_nedir” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1194″ />

Facebook’un as?l fikir sahiplerinden yeni bir sosyal a? geliyor. Geçti?imiz senelerde Facebook’un gerçek fikir sahipleri olduklar?n? iddia eden ve Zuckerberg’den tazminat almaya hak kazanan ikizler ?imdi yeni bir sosyal a? üretiyor ve oldukça iddial?lar. Söylediklerine göre ?imdiye kadar 7 bin 500 üye gelmi? bile.

Peki SumZero nedir? SumZero, yat?r?mc?lar? bir arada toplayacak ve fikir de?erlendirmesi yap?lacak bir sosyal platform olacak. Üyelikleri her isteyen alamayacak. Ayr?ca üyelikler için para da ödeyeceksiniz. Her ay belli bir ücret ödeyecek zorunda olsan?z da yine de site sahipleri taraf?ndan elemeden geçmeniz gerekiyor. ?u ana kadar 7 bin 500 üye kabul edildi ve ba?vurular?n yüzde 80’i geri çevirilmi?.


0 Yorumlar