src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/iran_google_Yasagi-300×171.png” alt=”” title=”iran_google_Yasagi” width=”300″ height=”171″ class=”alignnone size-medium wp-image-1197″ />

?ran’dan Google’a eri?im yasa?? geldi. Daha önce hiçbir ülkede yasaklanmayan Google da tarihinde bir ilke tan?kl?k etmi? oldu. ?ran’?n Google’? yasaklamas?n?n nedeni ise kendi arama motorunu üretmi? olmas?. ?ran, her ?eyi millile?tirme yolunda giderken Amerika’ya darbe vurmaya da devam ediyor.

Daha önce de ?ran, uluslararas? internetin yasaklanaca??n? aç?klam??t?. Bu yönde de çal??malar devam ediyor. E?er ba?ar?yla sonuçlan?rsa ?ran sadece kendi aras?ndaki interneti kullanacak ve dünya ile ileti?imi olmayacak. ?ran’?n giderek millile?mesi ise ?u an için çok mant?kl? görünüyor çünkü tüm dünyan?n da bildi?i gibi Amerika ve ?srail ile aralar? pek de iyi diyemeyiz. E?er her hangi bir sava? gerçekle?irse Google gibi büyük internet devleri ?ran’a ba?lant?y? kesebilir.


0 Yorumlar