Türkiye’de teknoloji ma?azas? denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan Teknosa’da gelenekselle?en indirim dönemi ba?l?yor.

Tüm Türkiye’deki Teknosa ma?azalar?nda ve Teknosa.com sitesinde yar?n saat 10.00’da ba?layacak indirimlerde televizyonlar, PC’ler ve daha birçok elektronik e?ya inan?lmaz indirimlerle sat?lacak.


0 Yorumlar