Kymera Magic Wand Remote Control, televizyon ba??ndan kalkmay? pek sevmeyenler için televizyon seyretmeyi e?lenceli bir hale getiriyor.

Üzerinde herhangi bir tu? veya buton bulunmayan bir çubukla kanal de?i?tirme, ses açma kapama gibi uygulamalar? gerçekle?tirme imkan?n?z var.


0 Yorumlar