src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Tesco-Hudl.jpg” alt=”Tesco Hudl” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4038″ />

Dünyan?n en büyük perakende teknoloji ürünleri sat?c?lar?ndan biri olan ve ?ngiltere merkezli olan Tesco’dan yeni bir tablet haberi geldi: Tesco Hudl. Gelen bilgilere göre bu tablet Apple’?n iPad’ine rakip olarak geli?tirilmi? ancak teknik özellik ve tasar?m?na bakt???m?zda bunun pek de mümkün oldu?unu göremiyoruz. Tesco Hudl fiyat?yla üretilmi? en ucuz tabletlerden biri olarak gözüküyor. Tesco Hudl fiyat? olarak 130 pound aç?kland?. Bu fiyatla 400 poundluk iPad’e kar?? durmak zor olabilir, belki de yarar?na olacakt?r ama bunu zamanla görece?iz sat??larla birlikte. ?imdi gelelim Tesco Hudl’?n özelliklerini aktarmaya.

Gelen bilgilere göre Tesco Hudl Android i?letim sistemiyle birlikte sat??a sunulacak ve 7 inç boyutunda bir ekrana sahip. 16 GB dahili kapasiteye sahip olan yeni nesil tabletin 2014 girmeden internet üzerinde sat???na ba?lanacakken ülkemize ne zaman girece?i hakk?nda bir bilgi verilmi? de?il. Tesco, Hudl adl? tabletini sat??a sundu?unda e?er bundan iyi geri dönü?ümler al?rsa ak?ll? telefon pazar?na da girebilir. ?u ana kadar yap?lan ara?t?rmalar 2014’ün ba??nda ak?ll? telefon ve tablet pazar?n?n A?ustos 2013 ay?na göre yüzde 28 daha büyük olaca??n? gösteriyor. PC sektörünün sonunu yava? yava? getirmekte olan mobil sektör bakal?m bizlere daha ne gibi kolayl?k ve yenilikler sunacak.


0 Yorumlar