Dünyan?n en çok tan?nan ve en ba?ar?l? oyunlar?ndan biri olan Angry Birds’ün geli?tiricisi Ravio’dan yeni bir oyun daha geldi. ?irketin bu oyun üzerinde aylard?r çal??t???n? biliyoruz. The Croods, ismini kendisiyle ayn? konuyu ta??makta olan animasyon filmden ald?. Oyunun film versiyonu Dreamworks taraf?ndan hayata geçirilmi?ti, bu projede ikili bir dayan??ma yap?lm?? olmas? oldukça muhtemel. Uzun zamand?r bekledi?imiz oyun sonunda tamamen haz?r hale geldi ve iOS ile Android için indirilebilir içerik olarak AppStore ve Google Play’e eklendi.

?lkel ça?da ya?ayan dünyan?n ilk modern ailesini anlatan The Croods’u sayd???m?z her iki i?letim sistemi için de ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ancak Ravio’nun bu oyunu yak?n zamanda ücretli yapma ihtimali de bulunuyor, ayn?s? Angry Birds’te de ba??m?za gelmi?ti. Crood’lar ile birlikte yeni yerler ve yeni ?eyler ke?fedecek, birçok maceraya atlayaca??z. Mobil oyun dünyas?n?n geldi?i noktay? dü?ünürsek telefonda böyle bir oyunun olmas? oldukça zevkli görünüyor. A?a??daki linklerden The Croods’u indirebilirsiniz.

The Croods Android indir – download
The Croods iOS indir – download


0 Yorumlar