src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Toshiba-40TL968-300×200.jpg” alt=”Toshiba 40TL968″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-3069″ />

Toshiba’n?n en son tan?tt??? televizyonu Toshiba 40TL968’i bu sefer konu al?yoruz. 3 boyutlu görüntü deste?i sunan yeni ak?ll? televizyon Samsung Smart TV’yle bir yar?? içerisine girdi, ayr?ca Panasonic’in de ak?ll? televizyon sektörü için büyük kozlar? oldu?unu belirtelim. 102 cm boyutunda bir ekrana sahip olan Toshiba 40TL968 asl?na bak?l?rsa giri? seviyesinde bir ak?ll? televizyon, ancak ülkemiz ?artlar?na bak?ld???nda iyi seçenekler aras?nda yer al?yor. Full HD kalitesinde ekran görüntüsü sunan televizyonda 2D görüntüleri otomatik olarak 3D’ye çevirme özelli?i de yer al?yor.

Toshiba 40TL968’de yer alan özellikler tabi ki bunlarla s?n?rl? de?il. ?yi bir televizyon deneyimi ya?atan Toshiba 40TL968 en ince anlar? bile detayland?rarak gösterirken USB’den multimedya dosyalar? oynatmaya da ?ans tan?yor. Skype televizyon içinde otomatik olarak entegreli, yani internet ba?lant?s? sa?lad???n?z anda kullanmaya ba?layabilirsiniz. WiDi özelli?ini de içinde bar?nd?ran televizyonun bu yan?yla neredeyse tüm televizyonlardan ayr?ld???n? belirtelim. Toshiba 40TL968 fiyat? olarak henüz bir aç?klama gelmi? de?il. WiDi teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon aras?nda kablosuz görüntü al??veri?i yapabilece?inizi de incelememize ekleyelim.


0 Yorumlar