Toshiba Encore tablet

Dizüstü sektörünün en büyük ismi olarak gösterilen Uzakdo?ulu Toshiba, ayn? unvan? tablet piyasas?nda da ele geçirmek istiyor. Son zamanlarda fazla tablet tan?tmayan isim ?imdi Encore ad?ndaki tabletinin lansman?n? gerçekle?tirdi. Windows 8.1 i?letim sistemiyle sat??a sunulan Toshiba Encore Tablet fiyat konusunda hiçbir bilgiyle ayd?nlat?lmazken tabletin 8 inç büyüklü?ünde bir ekran? bulunuyor ve tek elle kullan?m için de gayet rahat.

Bu ultra-ta??nabilir tablet; çal??ma, oyun ve payla??m uygulamalar? aras?nda sorunsuzca geçi? yapmak isteyen kullan?c?lar için ideal. Göz al?c? görünümü ve seyahat için geli?tirilen sa?lam, ergonomik tasar?m? ile Encore portre modunda ve tek elle kolay kullan?m için dizayn edildi. Hoparlörler, mikrofon ve kamera iki elle tutuldu?unda bile tutma alan?n?n d???nda kald???ndan kullan?c?lar çal??ma performans?n? etkilemeden rahatça çoklu-dokunmatik ekran? kullanabiliyor, müzik dinleyebiliyor, foto?raf çekip, Skype görü?mesi yapabiliyorlar. ?nce ve hafif tasar?m? seyahat halindeyken e-kitap okumak ya da film izlemek isteyen kullan?c?lar için de ideal.

Seyahat halindeyken bile Office üretkenli?i

Yüklü olan Microsoft Office Home & Student 2013 tam sürümü ile kullan?c?lar al???k olduklar? programlar? her yere ta??yabiliyor ve cihaz? ana PC‘lerinin bir uzant?s? olarak kullanabiliyorlar. Cihazda mevcut olan Word 2013, Excel2013, PowerPoint 2013 ve OneNote 2013 programlar?n?n tam sürümleri ile doküman okuma, düzenleme, yaratma veya payla?ma gibi çal??malar seyahat halindeyken de devam edebiliyor. Ücretsiz 7 GB web üzerinde Sky Drive depolama h?zl? eri?im ve di?er Windows cihazlar? ile senkronizasyon için dosyalar?n saklanabilece?i anlam?na geliyor. Ayr?ca daha fazla kullan?m kolayl??? için opsiyonel Bluetooth® klavye ba?lanabiliyor. En yeni Intel® Atom™ mimarisi ne sahip Toshiba Encore cihazlar hareket halindeyken bile geli?mi? üretkenlik ve yarat?c?l?k için h?zl? ve ak?c? performans sa?l?yor.

An?nda kullan?ma haz?r

Ultra-duyarl? Toshiba Encore tüm uygulamalar için her an haz?r. Instant Go teknolojisi sayesinde Encore standby konumundan an?nda kullan?ma geçebiliyor. Tablet uyku durumunda olsa bile, standby network ba?lant?s?n? ve senkronizasyonu otomatik olarak çal???r durumda tutuyor; böylece tüm içerik sürekli olarak yenileniyor ve güncel tutuluyor. InstantGo dü?ük güç tüketimi ve uzun pil ömrü ile Toshiba Encore seyahat halindeyken bile her an etkin.

Her yerde e?lence için geni? uygulama ve özellik yelpazesi

Parlak20.32cm (8”) AutoBrite™ ekran, yüksek kaliteli hoparlörler ile Dolby® Digital Plus’?n gücü ve ultra-h?zl? Wi-Fi® ile Toshiba Encore seyahat halindeyken mobil e?lence için ideal. Ön yüklemesi yap?lm?? Microsoft Xbox uygulamas? 90 gün boyunca 30 milyon ?ark?ya ve baz? Xbox oyunlar?na ücretsiz eri?im sa?l?yor. Tableti Xbox Smart Glass arac?l???yla Xbox 360 veya Xbox One için ikinci bir ekran olarak kullanarak, kullan?c?lar ekranlar aras? içerik payla??m? yapabiliyorlar. Ayr?ca tabletler için optimize edilen web sayfalar?n? ve videolar? daha kolay görüntülemeyi sa?layan yeni Internet Explorer 11 sayesinde tam ekran 8” ekranda internette gezinti yapmak çok daha h?zl?. Skype için de optimize edilen Toshiba Encore geli?mi? kamera özellikleri ve aramalar esnas?nda çok daha iyi ses netli?i sa?layan gürültü azalt?c? çift hüzmeli mikrofon ile beraber sunuluyor. Dahili 8.0MP arka kamera ve 2.0MP ön kamera ile hareket halindeyken bile sohbet edilebiliyor veya aile ve arkada?larla payla?abilmek için göster ve çek özelli?i ile mükemmel foto?raflar veya videolar çekilebiliyor. Veri transferi için mikro-USB, evde ya da toplant?da geni? ekranlara ba?lant? için mikro-HDMI® ve depolamay? geni?letmek veya di?er cihazlarla içerik payla?abilmek için mikro-SD giri?i ba?lant? seçenekleri aras?nda yer al?yor.

Toshiba Encore tablet özellikleri:

• 20.32cm (8”) AutoBrite™ 1280 x 800 HFFS geni? aç?l? LCD ekran 5-noktal? çoklu-dokunmatik deste?i

• En Yeni Intel® Atom™ mimarisi

• 2GB LPDDR3 haf?za

• Intel® HD grafikler

• Microsoft Office Home & Student 2013 ön yüklemesi yap?lm??

• 64GB’a kadar eMMC

• Ba?l? standby deste?i (InstantGo)

• Ba?lant?: 1x Micro-USB 2.0, 1x Micro-HDMI®, Micro-SD (64GB’a kadar), dual-band 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth® 4.0, 3.5mm kulakl?k/mikrofon kombo giri?

• Dolby® Digital Plusi özelli?ine sahip yüksek kaliteli stereo hoparlörler

• 2.0MP ön kamera (1080p video çekim) ve 8.0MP arka kamera (1080p video çekim)

• Çiftli mikrofon

• Dahili GPS

• Pil ömrü: 7 saate kadar

• ??letim sistemi: Windows 8.1

• Renk: Aç?k alt?n rengi

• Boyutlar: 213 x 136 x 10.68 mm


0 Yorumlar