src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/turk-telekom-yeni-genel-mudur-300×205.jpg” alt=”” title=”turk-telekom-yeni-genel-mudur” width=”300″ height=”205″ class=”alignnone size-medium wp-image-1038″ />

Türk Telekom’da görev de?i?ikli?ine gidildi! 4 y?ld?r TTNET genel müdürlü?ünde i?lerini sürdüren Tahsin Y?lmaz, art?k Türk Telekom’un ba??ndaki isim oldu. Tahsin Y?lmaz görevi ise Gökhan Bozkurt’tan ald?. Gökhan Bozkurt da art?k görevini yönetim kurulu içerisinde sürdürecek.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Ba?kan? Mohammed Hariri, Tahsin Y?lmaz’? övgülere bo?arken, TTNET’teki ba?ar?s?n? Türk Telekom’a da ta??yaca??na can-? gönülden inand???n? dile getirdi. Peki Tahsin Y?lmaz kimdir? 2008 y?l?nda beri TTNET’te görev sürdüren Tahsin Y?lmaz ODTÜ’de üniversite e?itimini tamamlad? ve ilk i?ine PTT’de ba?lad?. TTNET’te i? ba?? yapmadan önce Nokia ve baz? GSM operatörlerinde de üst düzey yöneticilik görevi üstlenen Tahsin Y?lmaz, art?k Türk Telekom’un yeni CEO’su.


0 Yorumlar