Son zamanlarda biraz sessiz kalan Twitter’dan sonunda yenilikçi bir ad?m geldi. Facebook, birçok yeni özellik ç?kararak kendi içerisinde yeni bir internet kurma çabas? içerisindeyken Twitter halen basit yolunda gitmeyi tercih ediyor. Twitter, yeni getirdi?i güncelleme ile iOS ve Android uygulamalar?n?n tasar?m?n? daha kullan??l? bir hale getirdi.

Ke?fet butonunda yap?lan de?i?iklikler sayesinde art?k arkada?lar?m?z?n takip etti?i, etiketledi?i veya gönderi yapt??? tüm tweetleri görebiliyoruz. Ayr?ca arama fonksiyonunda da büyük bir de?i?iklik yer al?yor. Tweet gönderme butonunun yan?na eklenen arama çubu?u ki?i, tweet ve resim bulman?za yard?mc? oluyor. Önbellek sayesinde yapt???n?z en son 5 aramay? görebilir, sonuçlar? kar??la?t?rabilirsiniz. Yeni Twitter uygulamas?n? a?a??daki linklerden indirebilirsiniz.

Twitter iOS indir
Twitter Android indir


0 Yorumlar