Vine web Sitesi yay?nland?, Popüler video payla??m servisi Vine, mobil cihazlardan sonra ?imdi de taray?c? sürümüyle kar??m?zda. Her geçen gün kendine özgü sosyal a? olma yolunda ilerleyen platformu kullanmak için giri? yapman?z yeterli.

Hat?rlayaca??n?z gibi k?sa süre önce vine.co/kullan?c?ad? format?ndaki profil adreslerini duyuran Vine, böylelikle taray?c? versiyonunu da beraberinde getirdi. Mobil uygulamadaki birçok özelli?e sahip olan platformda gönderilere yorum yaparak be?enebilir, dilerseniz Facebook ve Twitter üzerinde payla?abilirsiniz. Üstelik ana ak?? ekran?nda takip etti?iniz ki?ilerin payla?t??? tüm videolar? izleyebilmek de mümkün.

?imdilik yeni video çekerek yay?nlamaya izin vermeyen sitede arama ve ke?fetme butonlar?n?n eksikli?i dikkatlerden kaçm?yor. Sa? üst kö?ede yer alan televizyon ikonuna t?kland??? takdirde TV Modu‘na geçen Vine, görüntüleri tam ekran oynatmaya ba?l?yor. Temel yap? itibariyle mobil arayüze benzeten yetkililer, daha zengin ve e?lenceli kullan?c? deneyimi için çal??malar?n 2014 y?l?nda da devam edece?ini ifade ediyorlar.


0 Yorumlar