Alcatel Pop C9

Bugün start? verilmi? olan CES 2014 Fuar?, belki de her seneden daha önemli cihazlar?n bize tan?t?lmas?n? sa?layacak. Bu vakte kadar geli?tiriciler fuarda birçok önemli telefonu be cihazlar? tan?tacaklar?n? aç?klarken Alcatel’den de önemli bilgiler geldi. Gelen bilgilerde Alcatel Pop C9 özellikleri listesine yer verilirken telefon fiyat? hakk?nda henüz kesin bir bilgiye sahip de?iliz.

1080 piksel çözünürlüklü görüntü sunan 5.5-inç ekranl? ve Android 4.2 mobil i?letim sistemi yüklü Alcatel Pop C9, Samsung Galaxy S3’e olan benzerli?i ile dikkat çekerken tüketicilerin kar??s?na ?u renklerle ç?kacak: siyah, k?rm?z?, pembe, turkuaz ve beyaz.

Nispeten dü?ük bir fiyat etiketi ile gelecek

Alcatel Pop C9’un oldukça canl? renkleri ile beraber nispeten dü?ük bir fiyat etiketi ile gelece?inin imareleri olan özellikleri ise ?u ?ekilde; 1.3GHz saat h?z?nda çal??an 4 çekirdekli i?lemci, 4GB dahili haf?za, 32 GB microSD kart deste?i, 1GB RAM, 2,500mAH batarya, 8 megapiksel foto?raf ve 1080 piksel video kayd?na olanak tan?yan arka kamera, 2 megapiksel ön kamera.

Cihaz?n Asya ve Brezilya için piyasa ç?k?? tarihi net olarak aç?klanmazken, 2014’ün ilk çeyre?i ?eklinde bir zaman dilimi belirtildi. Fiyat?n?n ise 200-400 ABD Dolar? aras?nda olaca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar