src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/ie-10-300×168.jpg” alt=”” title=”ie-10″ width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2417″ />

Microsoft’un Windows 8 ile piyasaya sürdü?ü Internet Explorer 10, getirdi?i yenilikler ile tekrar eski popülaritesine kavu?mu?tu. Uluslararas? test kurulu?lar? taraf?ndan da denenen ve Chrome ve Firefox’tan daha iyi özellikleri oldu?u gözlenen Internet Explorer 10’u Windows 7 kullan?c?lar? da isteyince Microsoft bu iste?i geri çevirmedi.

2012’nin Kas?m ay?nda beta, önizleme sürümü bizlerle bulu?turulan Internet Explorer 10’u, bilgisayar?n?za gelen uyar? ile otomatik olarak güncelleyebileceksiniz. Yeni tam sürümle birlikte taray?c?n?z?n tasar?m?nda hiçbir de?i?iklik olmayacak. Ancak gelen bilgilere göre JavaScript ayarlar? üzerinde yap?lan de?i?ikliklerle taray?c?n?n h?z? art?r?lm??. Art?k Windows 7’de IE 10 kullan?m?n?n sorunsuz oldu?unu söyleyebiliriz, ancak Microsoft bu vakitten sonra programa Windows 7 için destek verip vermeyece?ini aç?klam?? de?il.


0 Yorumlar