src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/vikipedi.jpg” alt=”” title=”vikipedi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2420″ />

Dünyan?n en büyük ansiklopedisi olan Vikipedi’den ?imdi de ba?ka bir yararl? servis geliyor. Sitesinde hiçbir reklam yay?mlamadan senelerdir tüm dünyadaki herkesin istedi?i bilgiye ula?mas?n? sa?layan site bu vakte kadar i?lerini internet üzerinden yürütüyordu, ama ?imdi radikal bir yenilik geliyor.

Vikipedi, The Knigt Foundation ile yapt??? anla?mayla birlikte SMS ile ansiklopedi deste?i verecek. The Knigt Foundation da ayn? Vikipedi gibi hiçbir reklam ve gelir almadan, sadece yard?mlarla ayakta duran bir kurum. Bu sistem için ?u ana dek 600 bin dolar toplan?labildi. SMS ve USD üzerinden ücretlendirilecek olan servisin birkaç ay içinde etkin olarak kullan?lmaya ba?lanmas? bekleniyor. Vikipedi geçti?imiz sene de Wikipedia Zero adl? projesi ile mobil cihazlardan ücretsiz ba?lant?y? açm??t?.


0 Yorumlar