windows-8_1

Windows 8.1 önizleme sürümünü yay?nlad?, Windows 8.1 ile aç?klar?n? kapatmak isteyen Microsoft, pek çok arayüz tabanl? yenili?i BUILD 2013 etkinli?inde tan?tt?. San Francisco’da düzenlenen ve TS? 19.00’da ba?layan etkinlikte Windows 8.1’in önizleme sürümü tan?t?ld?.

Ba?lat butonunu tekrar getiren Microsoft, Windows 7 ve önceki sürümlerdeki gibi ba?lat çubu?unu bizlere maalesef sunmu? de?il. Sadece metro arayüzüne geçi? için bir k?sayol butonu gibi konumland?r?lan ba?lat k?sm?na kavu?an Windows 8.1, ayr?ca arayüzde pek çok yeni optimizasyona kavu?mu?.

Kullan?c?lar modern arayüzdeki canl? kutucuklar? daha fazla büyütebilecek ya da küçültebilecek. Ayr?ca yeni renk seçenekleri, programlar aras? geçi? farkl?l?klar?, programlar? ekrana yerle?tirme konusunda kolayl?klar, yenilenen SkyDrive entegrasyonu gibi pek çok yenilik Wndows 8.1 ile beraber gelecek.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/download-preview

Bu adresden Windows 8.1 önizleme sürümünü indirebilirsiniz.


0 Yorumlar