yeni-kinect

Windows için Kinect geli?tirici program? ba?l?yor, Neowin sitesinin yay?nlad??? haberine göre Microsoft, yeni nesil Kinect’i Windows ortam?nda erken deneyimlemek isteyen kullan?c?lara müjdeli haberi verdi. Geli?tirici program?n? duyuran ?irket, 399 Dolar ücret kar??l???nda Eylül ay?nda ba?layacak programa ön kat?l?m ?ans? tan?yor.

Ücret kar??l???nda sunulan sette “Windows için Kinect” sensörünün alfa sürümü, ürün piyasaya sürüldü?ünde nihayi sürümü, erken SDK eri?imi, özel forumlar arac?l??? ile “Windows için Kinect” mühendislik tak?m?na do?rudan ula?ma ?ans?, tüm API ve örnek dökümanlara özel eri?im olana?? yer al?yor.


0 Yorumlar