Dünyan?n büyük heyecanla bekledi?i Windows 8 geçti?imiz günlerde sonunda yay?mland?. iPhone 5’in tan?t?m?ndan daha güzel bir organizasyon düzenleyen Microsoft’un yeni ürünü eski versiyonlara oranla daha uygun bir fiyattan sat??a sunuluyor. Hatta resmi bir Windows 7 sahibi iseniz sadece 29 TL kar??l???nda Windows 8’e sahip olabilirsiniz.

Yapman?z gereken i?lem sadece a?a??da verdi?imiz linkten i?letim sisteminizin anahtar kodunu girmek ve 29 TL’lik ücreti ödeyip i?letim sistemini indirmeye ba?lamak. Ard?ndan kurulumu istedi?iniz ?ekilde gerçekle?tirebiliyorsunuz. Ama promosyon kodunu almak için ya Internet Explorer ya da Opera adl? taray?c?dan ikisini kullanman?z gerekiyor, aksi halde paran?z çöpe gidebilir. Bu konu hakk?nda Microsoft’tan henüz bir aç?klama gelmedi.

Windows 8’i 29 Tl’ye yükselt!


0 Yorumlar