Windows 8 26 Ekim’de bizlerle bulu?mu?tu ve ard?ndan i?letim sistemi üzerine tüm geli?melerde ba?lad?. Tüm dünyada kullan?m? ba?layan Windows 8’e 29 TL’den sahip olabilece?inizi önceki yaz?m?zda belirtmi?tik. Ama Windows 8’e geçi? yapmadan önce kullan?c?lar?n kafas?ndaki en büyük soru driver sorunu, Microsoft buna da çözüm getirdi.

??letim sistemini yay?na sürmeden önce sadece driver uyumlulu?u üzerine çal??an ?irket öyle bir güncelleme yapt? ki -tabi bundan haberimiz yok- art?k tüm driverlar Windows 8 ile uyumlu olacak. Ama bunun yan? s?ra grafik kart? üreticileri yine de kendi Windows 8 driverlar?n? ürettiler. Bunlar?n ba??dna tabi ki NVIDIA ve AMD geliyor. AMD ve NVIDIA W?ndows 8 driverlar?n? a?a??daki linklerden indirebilirsiniz.

AMD Windows 8 driver

NVIDIA Windwos 8 driver


0 Yorumlar