src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/windows_8.jpg” alt=”” title=”windows_8″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1983″ />

Windows 8’inizin basit arayüzünden s?k?ld?n?z m?? Tabi ki herkes zaman? geldi?inde o temadan s?k?lacak ve bilgisayar?n? ki?iselle?tirmek isteyecek. ??te size önerece?imiz a?a??daki programlar ile bilgisayar?n?za bamba?ka bir hâl verebilirsiniz. Ayr?ca bu programlar hem yasal hem de ücretsiz.

?lk program?m?z RocketDock olacak. Bu program? kurdu?unuz takdirde Windows 8’iniz neredeyse tamamen Mac temas?na dönü?ecektir. Ayr?ca eleme özelli?ini kullanarak baz? yerleri devre d??? da b?rakabilirsiniz. Bir di?er program?m?z?n ad? da Launchy. Hiçbir program? aramadan, sadece ismini yazarak bir program? çal??t?rabilirsiniz. Son program?m?z da Rainlander. E?er çok yo?un bir temponuz varsa ve baz? ?eyleri unutabiliyorsunuz bu masaüstünde beliren ajanday? kullanabilirsiniz.


0 Yorumlar