src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/windows_8_magaza_turkce_uygulamalari.jpg” alt=”” title=”windows_8_magaza_turkce_uygulamalari” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1248″ />

Windows 8’in aç?lmas?n bir aydan daha k?sa bir süre kalmas?n?n üzerine Windows 8 ma?aza daha yak?n bir tarihte aç?lacak. Türk program geli?tiricileri de bu ma?azaya kendi programlar?n? koyabilecekler. Ayr?ca programlar ücretli de sat?lacak, ücretsiz de da??t?lacak ve kur TL olacak.

Windows 8 26 Ekim’de tan?t?lacak. Ayr?ca Windows sizin program geli?tirmelerinize de yard?mc? olacak. Microsoft’tan yard?m talep etti?iniz takdirde kesinlikle kar??l?k bulacaks?n?z. Ücretsiz ve online olarak verilecek olan programlama dersleri ve e-booklar? da i?in kalitesini uç seviyeye ta??yor. Bakal?m ilk Türk programlar? hangileri olacak, hep beraber görece?iz.


0 Yorumlar