src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/turkiyedeki_yasakli_siteler.jpg” alt=”” title=”turkiyedeki_yasakli_siteler” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1251″ />

Amerika’da yap?lan bir ara?t?rmaya göre ülkemizde hiç kimse yasak getirilen sitelere girmekten vazgeçmiyor. Bunun için genellikle DNS ayarlar? kullanan vatanda??m?z Amerikan ?irketlerin de dikkatini çekti. Ara?t?rmalar?n sonucunda Türklerin internette yasak dinlemeyen en büyük ülke oldu?u anla??ld?.

Bilindi?i gibi birkaç sene önce YouTube ülkemizde yasaklanm??t? ve ard?ndan geli?en süreçte birçok yaz? yaz?lm??t? YouTube’a nas?l girilece?ine dair. Bu yaz?lar?n da meyvesi fazlas?yla al?nm?? çünkü veriler o sene YouTube’un en çok ziyaret edilen siteler aras?nda oldu?unu gösteriyor. Dünyada internete yasak getirmeyen en rahat ülke Estonya olurken, en çok bask? uygulayan ve yasaklarla yöneten ülke ise ?ran ve Çin.


0 Yorumlar