src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/windows_8_lock.jpg” alt=”” title=”windows_8_lock” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1393″ />

Windows 8, her bak?mdan bilgisayar ça??nda bir devrim yaratacak gibi gözüküyor. Windows 7 ile bizleri bu duruma al??t?rmaya çal??an Microsoft taraf?ndan her geçen gün güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dün yap?lan aç?klama ile Windows 8’de anti-virus denilen programlara kar?? da önlem al?nd??? bildirildi.

Eski sürümlerde çal??mamazl?k oran? yüksek olan güvenlik sistemi Windows 8’de ESET taraf?ndan test edildi ve yüzde 100 onay ald?. ESET’ten yap?lan aç?klamaya göre art?k en küçük bir virüs bile sisteme giremeyecek. Bu da demek oluyor ki art?k antivirüs program? kullanman?za da pek gerek kalm?yor.


0 Yorumlar