WordPress 3.8 Parker

?nternet üzerindeki web bloglar?n?n en çok kullanmakta oldu?u aç?k kaynak kodlu yaz?l?m WordPress, yeni bir güncelleme daha ald?. Birkaç saat önce gelen güncellemeyle birlikte sistemin yönetim panelinde tasar?m de?i?iklikleri yap?l?rken bu de?i?ikliklerle birlikte farkl? cihazlarda daha iyi kontrol sa?lanmas? hedeflendi. WordPress 3.8 Parker ile birlikte Charlie Parker da onurland?r?lm?? oldu.

Yeni sürümün en iddial? özelliklerinden biri yönetim panelinde yap?lan tasar?m de?i?iklikleri. Daha basit ve anla??labilir bir panele sahip olan içerik yönetim sistemi, farkl? cihazlar?n ekranlar?nda en iyi sonuç vermesi için daha da geli?tirilmi? durumda.

Güncelleyin, yenilikleriilk siz kullan?n

Yönetim panelinde de?i?ik renk paletlerini tercih edebilece?iniz WordPress 3.8 Parker’?n temalar? da bu de?i?ime ayak uydurmu? durumda.

E?er WordPress altyap?s?na sahip bir blogunuz varsa yapman?z gereken tek ?ey, yönetim paneline giderek “Güncelle” butonuna t?klamak. Geri kalan her ?eyi, WordPress kendisi hallediyor. Yani WordPress 3.8 Parker ?ndir i?lemi için farkl? bir dosya indirmeniz gerek yok.


0 Yorumlar