ps4

Geride b?rakt???m?z gece yar?s?ndan itibaren ma?azalardaki yerini alm?? olan PlayStation 4 art?k teknoloji sitelerinde de sat??a sunuldu ve birçok kampanya bile Türk oyuncularla bulu?tu. Xbox One’?n ülkemize gelmeyecek ya da çok gelecek olmas? nedeniyle neredeyse pazar?n yüzde 95’ini elinde bar?nd?ran PlayStation 4 yine Türk oyuncular?n dikkatini fazlas?yla çekiyor. Özellikle oyunun ülkemizde oyun hediyeleriyle birlikte sat?lacak olmas? da ayr? bir sevinç kayna??.

Böylelikle merakl?lar?, oyun konsolunun çok say?da ma?azada, çe?itli online platformlarda sat??a sunulaca?? 13 Aral?k Cuma gününün ilk saatlerinde PS4 sahibi olmaya ba?lad? bile. Peki PS4, ilk olarak nerelerde sat??a sunulmu? durumda?

Nereden sat?n alabilirsiniz?

Örne?in Teknosa, 2 ma?azas?nda Türkiye’deki çok say?da oyun severin merakla bekledi?i PS4’ü Sony Eurasia garantisi ile bu geceden itibaren tüketicilerle bulu?turmaya ba?lam?? durumda.

75 ?ansl? ki?iye 400 TL de?erinde hediyeler!

Peki PS4, bu gece yar?s? hangi Teknosa ma?azalar?nda sahne almaya ba?lad?? PS4, Teknosa’n?n ?stanbul Cevahir AVM ve Ankara Ankamall Extra ma?azalar?nda özel ayr?cal?klarla ?u andan itibaren sat??ta! Üstelik çe?itli hediyelerle birlikte.

Dünyada sat??a sunuldu?u ilk günde 1 milyon adedin üzerinde sat?lan PlayStation 4, Sony Eurasia garantisiyle Teknosa Cevahir ma?azas?nda gece aç?l???na özel 75 ?ansl? tüketici taraf?ndan 1399 TL’lik fiyat?na ek olarak toplam 400 TL de?erindeki EA Sports FIFA14 ve Killzone Shadow Fall PlayStation 4 oyun hediyeleri ile birlikte sat?n al?nabiliyor.
Teknosa Ankamall Extra ma?azas?nda ise 50 ?ansl? tüketici 1399 TL’lik fiyat? ve Knack oyun hediyesi ile PlayStation 4 sahibi olmaya ba?lad?.


Dünya genelinde 2 milyon adedin üzerine ç?kt?

Dünya çap?ndaki toplam sat??lar?n?n 1 Aral?k 2013 itibariyle 2.1 milyon adedi a?t??? aç?klanan PS4; 15 Kas?m itibariyle Amerika Birle?ik Devletleri ve Kanada’da, 29 Kas?m itibar?yle de Avrupa, Avustralya ve Latin Amerika’da piyasaya sürüldü. PS4, dünya üzerinde 32 ülkede sat??a sunuldu.


0 Yorumlar