src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/xperia_720-300×187.jpg” alt=”” title=”xperia_720″ width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-2122″ />

CES 2013 bizlere 2013’ün en çok beklenen haberlerini yava? yava? aktarmaya ba?lad?. PlayStation 4 ve XBOX’?n teknik özelliklerinin bir k?sm?n?n s?zd?r?ld??? fuarda henüz yay?lmayan bilgiler internette dola?makta. Ayr?ca gelen bilgilere bakarsak bekledi?imizin aksine PlayStation 4, belki de tecrübesiyle XBOX 720’den çok daha iyi bir sisteme sahip olacak.

Gerçekten karma??k günler bizleri bekliyor. Gelen haberlere göre PS4 1.84 teraflop i?lemci h?z?na sahip olacakken XBOX 720’deki bu de?er 1.23’e dü?üyor. Ama ram konusunda da XBOX’?n bariz üstünlü?ü bulunmakta. 8 GB Ram ile sat??a sunulacak olan XBOX 720’ye kar??l?k PS 4’te 4 GB ram yer almakta. Ancak 8 GB Ram’in 3 Gb’?n?n i?letim sistemi taraf?ndan yenmesi bekleniyor. Bakal?m bir klasik devam edip PS4 piyasay? elinde tutacak m?, yoksa Xbox unvan? ele geçirecek mi?


0 Yorumlar