src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/xiaomi.jpg” alt=”xiaomi” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6279″ />

Son zamanlar?n en de?erli telefonlar?n? üretmeyi ba?ar?n Xiaomi, de?erine de?er katmaya devam ediyor. ?u anki piyasa de?erinin 35 milyar dolar oldu?u tahmin edilen telefon üreticisi Çin’de Samsung’un pay?n? da geride b?rakmay? ba?ard?. Gelen bilgilere göre bugün de gerçekle?ecek olan yat?r?m i?lemlerinin ard?ndan firmaya 1 milyar dolarl?k daha yat?r?m yap?lm?? olacak. Özellikle Mi4 gibi önemli bir modelle ba?ar?n?n kap?s?n? aralayan Xiaomi önümüzdeki sene Mi5’i de sat??a sunacak.

Bu arada eski Google yöneticisi ve ?imdinin Xiaomi global pazardan sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Hugo Barra ise, i?letim sisteminin sürekli güncelleme alaca??na dair garanti veriyor ve kendi uygulama dükkanlar?ndan övgü ile bahsediyor.

Bu gibi pek çok art? sayesinde Xiaomi’nin yat?r?mc?lar? hallerinden bir hayli memnunlar. Hatta o kadar ki, bugün gerçekle?ecek olan yat?r?m i?lemlerinde toplam 1 milyar dolarl?k yat?r?mda bulunacaklar! Bu arada kurumsal yat?r?mc?lar ise ba?ar?l? markan?n de?erini 45 milyardan fazla görüyorlar. Bu say? geçen y?la oranla yüzde 350 daha yükse?e i?aret ediyor. Son olarak Xiaomi’nin Çin’de Samsung’u da geride b?rakt???n? bir kez daha hat?rlatm?? olal?m.


0 Yorumlar