Xiaomi Arch

Geride b?rakt???m?z aylarda tan?t?lan Samsung Galaxy Note 4, yan?nda bir de farkl? modelle, Galaxy Note 4 Edge’le birlikte gelmi?, kavisli ekrana sahip olan bir telefon piyasaya sürülmü? olmu?tu. Yak?n zaman içerisinde Galaxy S6’y? tan?tmas? beklenen Samsung’dan önce, piyasan?n önde gelen telefonunu tan?tma ad?m? Xiaomi’den geldi. Son aylarda isminden oldukça fazla bahsettiren firma yeni bir modelin tan?t?m? için de gecikmedi. Kavisli ekrana sahip olan Xiaomi Arch, yak?n zaman içerisinde sat??a sunulacak.

Xiaomi ilk olabilir

Payla??lan yeni bir görselde ad?n?n Xiaomi Arch oldu?u belirtilen bir cihaz, çift kavisli kenar teknolojisine sahip ekran? ile dikkat çekiyor. Söylenene göre bu kavisli kenarlar hem uygulamalar, hem bildirimler hem de kontrol amaçl? kullan?lacak. Hatta kenarlardan biri ile spor sonuçlar?, politik geli?meler gibi içerikleri yaz?l? olarak görebilecekmi?iz.

Aç?klamalar Xiaomi’nin yeni ak?ll? telefonunun “?imdilik” bir konsept, bir fikir oldu?unu ve belki de hiç hayata geçmeyece?ini ekliyor. Pek tabii dünyan?n en güçlü isimleri aras?nda kat?lmak için yar??ta olan markan?n, Samsung’tan önce böyle bir hamlede bulunaca??n? tahmin etmek yanl?? olmaz.


0 Yorumlar