src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/xperia_t-300×198.jpg” alt=”” title=”xperia_t” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-2248″ />

Ülkemizde resmi olarak sat??a sunulmayan Xperia T’nin Android 4.1 Jelly Bean versiyonu daha önceden söz verildi?i gibi yay?mland?. ?irket, geçti?imiz haftalarda bu sürümün Alpha versiyonunu bizlerle bulu?turmu?tu. Kullan?c?lardan gelen dönü?üm olumlu olmu? ki final versiyon da hemen yay?mland?. ??te yeni sistem ile gelen yenilikler.

Xperia T’ye gelen Android 4.1 Jelly Bean güncellemesinin numaras? olarak 9.1.A.0.489 belirlendi. Yeni gelen güncelleme ile art?k bu telefonda da Google Now ve Project Butter özellikleri kullan?labilir durumda. ?u an sadece Hollanda’da yüklemeye aç?lan güncellemeye zamanla tüm ülkeler için uygun hale gelecek. Xperia Z yay?mlanmadan önce güncelleme i?leminin bitirilmesi bekleniyor, sadece Xperia T için de?il; tüm Xperia modelleri için.


0 Yorumlar