src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/google_yahoo_transfer-300×207.jpg” alt=”” title=”google_yahoo_transfer” width=”300″ height=”207″ class=”alignnone size-medium wp-image-1380″ />

Yahoo bilindi?i dönemlerde gerçekten çok büyük bir dü?ü? içerisinde. Google ald? ba??n? gidiyor. ?u an piyasan?n tek hakimi olan Google’? kötü günler bekliyor da olabilir çünkü Yahoo paraya hiç ac?madan Google yöneticilerini kendi saf?na al?yor. Bu isimlere son olarak Henrique de Castro da kat?ld?.

Daha önce Marissa Mayer’? kendi bünyesine katan Yahoo, ?imdi de Mayer’a yard?mc? oldu. Google’?n en üst düzey kad?n yöneticisi olan Mayer’?n yard?mc?l???n? Google’?n eski en üst düzey reklam yöneticisi yapacak. Henrique de Castro’nun Yahoo’daki görevi operasyon müdürlü?ü olacak. Ayr?ca Henrique de Castro ?u an imza atmadan bir milyon dolar ald?. ?mzay? att?ktan sonra ise 20 milyon? daha pe?in olarak alacak.


0 Yorumlar