src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/microsoft_surface-300×229.jpg” alt=”” title=”microsoft_surface” width=”300″ height=”229″ class=”alignnone size-medium wp-image-1377″ />

Microsoft Surface’in fiyatlar? sonunda aç?kland?. Geçti?imiz günlerde lansman?n?n yap?laca?? günü aç?klayan Microsoft bizleri o güne kadar bekletmeyip bu iyili?i yapmay? ho? gördü. 26 Ekim’de sat?m?na ba?lanacak olan Microsoft Surface, ?imdiden Amazon.com ve e-Bay.com’da yerini ald?.

Ayr?ca geçti?imiz gün Microsoft Store’da sat?l??a ç?kar?lan Microsoft Surface’in fiyat?n? da ö?rendik. Tabi birkaç dakika sonra sayfa kapat?ld?. Microsoft’tan gelen aç?klama ise “yanl??l?kla açt?k” olduysa da herkes durumu anlad?. Görüldü?ü kadar?yla Microsoft Surface’in fiyat? 599 ve 699 dolar olacak. 599 dolarl?k Surface 32 GB haf?zaya sahip olurken 64 GB’l?k surface 64 GB haf?za bar?nd?racak. Microsoft Surface’lerin ne zaman Türkiye’de sat?laca?? ise bilinmiyor.


0 Yorumlar