Yahoo, Google yar??? k?z??t?, ABD’nin internet devlerinden Yahoo geçirdi?i zor günleri geride b?rakm?? görünüyor. 2012 y?l?nda Google’?n üst düzey yöneticilerinden Marissa Mayer’in Yahoo’nun CEO’luk görevini üstlenmesiyle eski günlere dönece?inin sinyallerini veren ?irket ABD’de liderli?i ele geçirdi.

Mashable sitesinin yay?nlad??? comScore ara?t?rma sonuçlar?na göre, Temmuz ay?nda ABD’de ev, i? yeri ve üniversitelerden en çok ziyaret edilen siteler s?ralamas?nda Yahoo siteleri birincili?e oturdu. 196 milyon 564 bin tekil ziyaretçi alan Yahoo sitelerini 192 milyon 251 tekil ziyaretçi ile Google siteleri takip etti.


0 Yorumlar