src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/yandex_logo_amblem-300×206.jpg” alt=”” title=”yandex_logo_amblem” width=”300″ height=”206″ class=”alignnone size-medium wp-image-1685″ />

Yandex yat?r?mlar?na devam ediyor; ?imdi de iPad için yeni bir uygulama geli?tirildi. Daha önce iOS ortam?na ayak atmam?? olan web sitesini art?k çok basit ve ??k bir arayüz ile iPad’inizden kullanabilirsiniz. Google’a rakip olmaya çal??an ve bu i?te yava? yava?a ama emin ad?mlarla ilerleyen Yandex’in uygulamas? ad?na kötü bir ?ey söyleyemeyece?iz herhalde.

Uygulama her kullan?c?n?n istedi?i ?ekilde tasarlanm??. Tüm aramalar?n?z yeni sekmede kar??n?za ç?k?yor ve basit sorulara an?nda cevap veriyor. Üstelik yer alan özel uygulamalar sayesinde; örne?in en yak?n atmyi aramak istedi?inizde taray?c? içerisinde bulunan uygulama sayesinde görebiliyorsunuz. Yandex iPad uygulamas?n? AppStore’dan hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz.


0 Yorumlar