src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook_cep_telefonu.jpg” alt=”” title=”facebook_cep_telefonu” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1682″ />

Facebook yeni bir bombay? daha bizlere patlatmaya haz?rlan?yor. Kendi arama motoru ve ak?ll? telefonunu üretece?i söylentileri ortalarda dolanadursun ba?ka bir proje için olumlu ad?mlar geldi. ?nternette ç?kan haberlere göre Facebook geli?tirdi?i uygulamada kar??n?zdakinin telefon numaras?n? bilmeden araman?z? sa?layacak. Kan?tlar? da sunuldu.

Üstelik Facebook’un bu uygulamas? sadece cep telefonlar? için geçerli olmayacak. Bilgisayar?n?zdan telefonu, telefonunuzdan bilgisayar? arayabileceksiniz. Uygulaman?n ilk kullan?laca?? ülke Fransa, ilk kullan?laca?? platform ise Orange. Yak?n zamanda bu hizmetin tüm dünyada gerçekle?ip gerçekle?meyece?i de aç?klanm?? olacak. Ama videolu konu?madan sonra sesli konu?man?n da gelmesinin Facebook’un piyasa de?erini art?raca?? kesin.


0 Yorumlar