src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/yandex_yazim_hatasi-300×134.jpg” alt=”” title=”yandex_yazim_hatasi” width=”300″ height=”134″ class=”alignnone size-medium wp-image-1149″ />

Yandex, Türkiye için yat?r?mlar?na devam ediyor. Okullar?n aç?ld??? bugün itibariyle Yandex taraf?ndan bir hizmet daha yay?na girdi. Yeni hizmet bize arama motorunda kulland???m?z yanl?? kelimeleri gösterecek ve otomatik olarak düzeltecek.

Yandex’in geli?tirdi?i bu sistem asl?nda çok tekrarlanan bir olay. Türkiye üzerinden aranan ve yanl?? yaz?lan kelimeleri depolayan bellek art?k en çok hangi kelimeler yanl?? yaz?lm??sa onlar? otomatik olarak düzeltiyor. Yandex, sitesinden yapt??? duyuruyla bizlere yeni sistemi tan?t?rken her zamanki mütevazili?ini de bozmad?. Yandex’in yeni sistemini tüm taray?c?lardan test edebilirsiniz. Ayr?ca dilbilgisi.yandex.com’dan da akl?n?za tak?lan kelimelerin do?ru yaz?m?n? ö?renebilirsiniz.


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments