• Avea, Yandex ve Opera’dan ücretsiz internet

  Ülkemizin en büyük cep operatörlerinden biri olan Avea, baz? kampanyalar? dahilinde kullan?c?lara ücretsiz internet sunuyor; ancak bunun için baz? ?artlara uymak ve ödül kazanm?? olmak...

 • Yandex, İstanbul’u merkez yapıyor

  Arama motoru konusunda Google, Yahoo ve Bing gibi devlerin ard?ndan gelmekte olan Rus arama motoru Yandex’in ülkemize olan yat?r?mlar? devam ediyor. Neredeyse her hafta ayr?...

 • Yandex’te yeni hedef

  Yakla??k bir buçuk y?l önce Rus pazar?ndan sonra Türk pazar?na da resmi olarak giri? yapan Yandex bu k?sa süre içerisinde o kadar ba?ar?l? çal??malara imza...

 • Yandex, Bing’i geçti

  Son 2 senedir ülkemize büyük yat?r?mlar yapan Yandex, görülen o ki sadece Türkiye’de de?il dünyada da popülaritesini oldukça art?rd?. Microsoft’un arama motoru ve bir daha...

 • Türkçe Yandex.Browser

  Yandex, ülkemiz ad?na yat?r?mlar?na devam ediyor. Yakla??k iki ay önce kendi taray?c?s?n? ç?karan Yandex, bu sefer browser?n Türkçe versiyonu da yay?mlad?. Google Chrome üzerine eklenti...

 • Fenerbahçe Yandex arama motoru

  Fenerbahçelilerin bekledi?i büyük haber sonunda geldi. Daha önce Galatasaray ile anla?an Yandex, Yandex.GS arama motorunu bizlere sunmu?tu. Uzun süren anla?ma sürecinin ard?ndan Fenerbahçe ile de...

 • GS Yandex

  Türkiye bili?im sektöründe çok önemli ad?mlar atan Rus firma Yandex, Galatasarayla da anla?t?. Geçti?imiz haftalarda Mynet gibi büyük bir firmayla arama motoru konusunda yeni bir...

 • Yandex yazım hatası

  Yandex, Türkiye için yat?r?mlar?na devam ediyor. Okullar?n aç?ld??? bugün itibariyle Yandex taraf?ndan bir hizmet daha yay?na girdi. Yeni hizmet bize arama motorunda kulland???m?z yanl?? kelimeleri...

 • Sony müzik kataloğu Yandex

  Zaten aylard?r bünyesinde online olarak müzik dinleme özelli?ini bulunduran Yandex, ?imdi bu özelli?ini daha kapsaml? hale getirdi. Arama sonuçlar?ndan dinleyebildi?imiz müziklere Sony Müzik ad? alt?nda...

 • Yandex Direct Hizmeti

  Türkiye’ye büyük yat?r?mlar yapan Yandex, yeni bir hizmeti daha internet kullan?c?lar?n?n hizmetine sundu. Türkiye’ye Google’dan daha fazla de?er verdi?i her hareketinden olan Yandex, ?imdi de...