src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/yeni_gigabyte_anakartlar-300×201.jpg” alt=”” title=”yeni_gigabyte_anakartlar” width=”300″ height=”201″ class=”alignnone size-medium wp-image-1141″ />

Gigabyte Technology, bu ay?n 11inde yeni anakart serisini tan?tt?. Gigabyte, en son geli?tirdi?i Gigabyte 7 serisi anakartlar?n? düzenledi?i küçük bir lansman ile sadece özel ki?ilere tan?tt?. Thunderbolt destekli olan bu anakartlar ?u anda Gigabyte’?n üretti?i en h?zl? anakart serisi olarak dikkat çekiyor.

Yeni Gigabyte 7 serisi anakartlar ile 5 dakika içinde 1 terabyte veri aktar?m? yapabileceksiniz. Port ve slotlar?nda da de?i?iliklik görülen yeni gigabyte 7 serisi anakartlar sayesinde art?k bilgisayar?n?z? birden fazla ekrana ba?lamak isterseniz ekranda donma ya?amayacaks?nz? çünkü ç?k?? h?zlar? bir hayli art?r?ld?. Lansmanda bir de çekili? düzenlendi. Çekili?in sonucunda 2 ki?i hard disk kazand?.


0 Yorumlar