Huawei markas?n?n özel olarak üretti?i P20 Pro modeli için hem kamera hem de RAM ve dahili bellek özellikleriyle talepleri kar??layabilecek bir telefon olu?turuldu?u anla??l?yor. Fiyat? yeni netle?en P20 Pro için sat??lar?n en k?sa süre içerisinde 4999 Türk Liras? ile gerçekle?tirilmesi sa?lan?yor. Amiral gemisi olarak tan?mlanan cihaz?n KDV dahil olarak bu fiyatta sat??a sunulaca?? vurguland?.

Huawei P20 Pro Özellikleri Aç?kland?

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinin ba??nda, arka kameras?n?n 40 MP olarak foto?raf çekebiliyor olmas? yer al?yor. Son dönemde üretilen pek çok telefondan çok daha yüksek olan bu de?ere ek olarak 20 MP bir adet daha arka kamera olu?turulmu?tur.

Ayr?ca üçüncü arka kamera ile 8 MP olarak foto?raf çekebiliyorsunuz. Ön kamera olarak ise 24 MP olacak ?ekilde bir adet selfie kameras? olu?turulmu?tur. Telefonun yoga seti Kirin 970 olarak belirlenmi?, 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alan? olaca?? belirtilmi?tir. Telefonun ç?kt??? taktirde özellikle foto?raf çekmeyi seven ki?iler taraf?ndan kullan?laca?? öngörülüyor.


0 Yorumlar