src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/yeni_iphone-300×180.jpg” alt=”yeni_iphone” width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-3298″ />

Birkaç ay içinde sat??a sunulacak olan yeni iPhone için bu vakte kadar fazlas?yla iddia geldi. Bunlar henüz Apple taraf?ndan hiçbir ?ekilde do?rulanmam??ken biz sizlere en olas? teknik özellikleri sunaca??z. WWDC 2013 etkinli?inde tan?t?lan iOS 7 ile birlikte ç?k?? yapacak olan yeni iPhone tamamen farkl? bir tasar?mla kar??m?za ç?kacak. Gelen bilgilere göre Foxconn telefonu üretmek için on binden fazla ki?iyi i?e alm??, yani ?u anda i?lemler ba?lam?? olabilir. ?u ana kadar ortaya at?lan iddialardan biri de yeni iPhone’un yar? metal ya da plastik kasa kullanaca?? yönündeydi, buna da art?k kesin gözle bak?l?yor.

Telefonda ilk defa NFC deste?i yer alacak, bunun yan? s?ra telefonun 128 GB’l?k bir dahili haf?zaya sahip olmas? bekleniyor, tabi alt modelleri de ç?kacakt?r. 1080p görüntü kalitesi sa?layacak olan iPhone ekran? 4.8 inç büyüklü?ünde olacak. Apple’?n yeni bir i?lemci geli?tirdi?ini, yeni iPhone’da bunu kullanaca??n? biliyoruz. 13 Megapiksel kalitesinde kamerayla gelecek olan telefon wifi’y? da içinde bar?nd?racak ve en önemlisi de kablosuz ?arj sistemiyle gelecek.


0 Yorumlar