src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ps41-300×200.jpg” alt=”ps4″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-3295″ />

?lk olarak Mart ay?nda teknik özellikleri, geçti?imiz günlerde de tasar?m? tan?t?lan PlayStation 4 fiyat?yla herkes taraf?ndan kabul edildi. Mükemmel özellikler sunmas?na ra?men uygun bir fiyata sahip olan oyun konsolu Xbox One ile kar??la?t?r?ld???nda hem daha hesapl? hem de daha kaliteli. Sonbahar aylar?nda sat??a sunulaca?? aç?klanan PlayStation 4 dünya ile ayn? anda ülkemizdeki raflarda da yerini alacak. Peki PS4 Türkiye fiyat? ne kadar olacak?

E3’te oyun ve konsol haberlerine fazlas?yla doyduk, ?imdi ise dünyan?n her yerini ilgilendiren bir habere de?iniyoruz. 399 euroluk etiketiyle sat??a sunulacak olan PlayStation 4 Türkiye fiyat? vergilerle birlikte daha da artacak. Euro kurunu 2.50 üzerinden hesaplad???m?zda fiyat 1.200 TL’ye geliyor. Araya vergi de girince rahat 1.250 TL olaca??n? tahmin ediyoruz, tabi ?u an kesinle?mi? bir ?ey yok. O zamana kadar euro üzerinde ne gibi de?i?iklikler ya?an?r bilmiyoruz, ancak euro kurunun dü?mesinin oyun severleri sevindirece?i kesin. Bakal?m Sony Türkiye Resmi fiyat? olarak ne aç?klayacak, her halükarda 1.500 liraya ula?mayaca??n? garanti edebiliriz.


0 Yorumlar