src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/yeni_itunes_11_ozellikleri-300×209.png” alt=”” title=”yeni_itunes_11_ozellikleri” width=”300″ height=”209″ class=”alignnone size-medium wp-image-1122″ />

Dün düzenlenen büyük Apple lansman?ndan sonra bugün bir yenisi daha gelecek. Dün donan?msal ürünlerini tan?tan dünya devi Apple, bugün ise yaz?l?mlar? olan iTunes 11’i bizlere resmen tan?tacak. Asl?nda biz iTunes 11 hakk?nda bilgileri ele geçirmeyi ba?ard?k. Apple’?n bizi ?a??rtaca??na pek ihtimal vermiyoruz.

iTunes hakk?nda biraz bilgi verecek olursak ?u ana kadar 20 milyar civar?nda ?ark? sat?n al?nd? iTunes üzerinden. Yeni sürümde olan özelliklerden baz?lar? ise tasar?m?n çok büyük bir ?ekilde de?i?mesi ve performans?nda art?? sa?lanmas?. Geçti?imiz versiyonlarda ?ark? eklemede ve isim de?i?tirmede donmalar gerçekeltiriyordu. O da telafi edildi. Ayr?ca yeni gelen sosyal a? ayarlar? ile iTunes üzerinden Facebook ve Twitter hesaplar?n?zdan ?ark? ve video payla??m? gerçekle?tirebileceksiniz. iTunes 11, 19 Eylül’de indirime aç?lacak.


0 Yorumlar