src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/apple_streaming_media_.jpg” alt=”” title=”apple_streaming_media_” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1125″ />

Apple adeta bir s?r gibi saklad??? projesini gün yüzüne ç?kard?. ?nternete s?zan bilgilere göre Apple, internet üzerinden canl? yay?n yapacak bir sistem üzerinde çal??malar?n? sürdürüyor. Bu sistem fizy’ye benzeyecek ama Apple kullan?c?lar? yararlanabilecek. Telif haklar?n?n al?nmas?nda sorun ç?kt???n? belirten ?irket çal??anlar? ismini vermezken Apple Streaming Media’n?n ç?k???n?n ertelenebilece?ini diel getirdi.

Amerika’da uygulanan kurallara göre internet üzerinden canl? müzik yay?n? yapan internet siteleri Amerika devleti himayesinde bulunan bir daireye gelirlerinin %25’ini vergi olarak ödemek zorunda. Apple da bundan kurtulmak için plak ?irketleriyle anla?ma çal??malar?n? sürdürüyor. Zaten iTunes üzerinden 400 milyon üyesi bulunan Apple çal??malar?nda ba?ar?ya ula??rsa bir piyasasy? daha ele geçirecek demektir.


0 Yorumlar