src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/zynga.jpg” alt=”zynga” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3627″ />

Uzun süredir konu?ulmakta olan Zynga’n?n gerçek kumar oynatma fikri sonunda hayata geçiyor. Gelen bilgilere göre Zynga yak?n zamanda internet, Facebook üzerinden gerçek parayla kumar, poker oynama devrini ba?lat?yor. Zaten uzun süredir büyük mali s?k?nt?lar içinde bulunan firma bu atakla yeniden zirveye ç?kmak istiyor. Xbox’?n ba??ndaki ismin Zynga’n?n CEO’su olmas?ndan sonra bu yöndeki çal??malar h?z kazanm?? olmal?. 2012 y?l?nda istedi?i kâr de?erine ula?amayan firma Zynga Poker Plus ve Zynga Plus Casino adl? oyunlar?yla yak?n zamanda Facebook’taki yerini alacak. Ancak Türkiye’deki kullan?c?lar için kötü bir haberimiz var.

Bildi?iniz gibi ülkemizin kanunlar? gere?ince kumar oynamak ülkemiz s?n?rlar? içerisinde yasak ve bu yasak internete de ta??n?yor; Zynga’n?n gerçek parayla oynana kumar oyunlar? Türkiye’de oynanamayacak. ?lk önce ?ngiltere’de oyunculara aç?lacak olan Zynga Poker Plus ve Zynga Plus Casino mobil platformda da yer alacak, tabi en çok kullan?c?n?n Facebook üzerinden kat?lmas? bekleniyor. Gelen haberlere göre baz? ülkelerde Zynga’n?n servisleri s?n?rl? kalacak ama kumara fazla para harcayan ülkelerde farkl? oyunlar da geli?tirilecek. Oyunlar sadece 18 ya??ndan büyükler taraf?ndan oynanacak ve bu i?te ortak olarak bwin’le de çal??malar yap?lmas? bekleniyor. Oyunlar?n ne zaman gelece?i hakk?nda ise kesin bir bilgi yok.


0 Yorumlar