src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Asus-N750-300×247.jpg” alt=”Asus N750″ width=”300″ height=”247″ class=”alignnone size-medium wp-image-3630″ />

Asus yeni dizüstü bilgisayarlar?n?n tan?t?m?n? gerçekle?tirdi. Bilgisayar sektörü büyük bir dü?ü? içerisindeyken bu dü?ü?ten kurtulmak için parlak fikirlerle kar??m?za ç?kan Asus yeni modellerinde çok iyi bir tasar?m kullan?rken iki cihaz birden tan?tt?: N750 ve N550. Yeni nesil dizüstü bilgisayarlar 4. nesil Intel Core i?lemci kullan?yorlar. Ekran kart? konusunda NVIDIA ile anla?an Asus iki bilgisayar? da Windows 8 i?letim sistemiyle sat??a sunacak. SonicMaster Premium ses sistemiyle birlikte dört hoparlöre sahip olan bilgisayarlar yeni ve mükemmel bir ses deneyimi sunacakken görüntü kalitesinde de fazlas?yla iyi.

Asus N750 dört çekirdekli i5 veya i7 i?lemcilerle sat?lacak, bunlar bilgisayar seçeneklerine göre de?i?ebilir. Ayr?ca i?letim sistemi de ya Windows 8 ya da Windows 8 Pro olacak. 17.3 inçlik bir ekrana sahip olan Asus N750 1920×1080 piksel çözünürlü?e kadar görüntü kalitesi sunmakta. Arka yüzündeki kameras?yla 720p kalitesinde görüntü kayd? alabilen dizüstü bilgisayar DDR3 RAM’le geliyor, kaç GB oldu?u aç?klanm?? de?il ama 16 GB’a kadar modelleri var. Hem SSD hem de HDD depolama birimleriyle gelecek olan Asus N750’de 6 bin 260 mAh’l?k uzun süre kullan?m sa?layacak olan bir pil yer al?rken sadece 3.3 kilograml?k bir a??rl??a sahip. Asus N750 fiyat? hakk?nda ?u ana kadar bir bilgiye ula?abilmi? de?iliz.


0 Yorumlar