src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/1tb_disk.jpg” alt=”” title=”1tb_disk” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1660″ />

Haberin ba?l??? çok ilgi çekici gelebilir, çünkü içeri?i de öyle. Henüz bluray diskler bile hayat?m?za tamamen adapte olmam??ken, biz DVD’den kopamam??ken Fujifilm 1TB’l?k disklerinin geli?im sürecinde son a?amalara yakla?t???n? aç?klad?. Bluray diskler 25 GB depolama alan?na sahiplerken bu diskler 1 TB, 1024 GB alana sahip olacak.

Fujifilm bu disklerin sat??a sunulmas? için aradan 2 senenin daha geçmesi gerekti?ini belirtti. Hatta bir iddia daha geldi ?irketten, biz 2 terabytel?k disklerle bulu?tu?umuz s?ralar Fujifilm 15 TB’l?k disklerin bitim i?lemine de çok yakla?m?? olacak. Bu disklerin bluraylerden daha ucuz bir fiyata sat?laca?? da söylenenler aras?nda. Fujifilm’den gelecek olan haberleri sab?rs?zl?kla beklemekteyiz.


0 Yorumlar