src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/guvenli_internet-300×152.jpg” alt=”” title=”guvenli_internet” width=”300″ height=”152″ class=”alignnone size-medium wp-image-1663″ />

Güvenli ?nternet, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan yürürlü?e sokulmu?, gençleri ve çocuklar? internetin zararl? yaz?l?mlar?ndan korunmay? amaç edilmi? bir uygulamad?r. Geçti?imzi sene 22 Kas?m tarihinde yürürlü?e giren bu uygulaman?n geçti?imiz gün birinci senesi kutland?. Bu uygulama alternatif olarak gelse de oldukça ilgi gördü.

Güvenli interneti ?u anda 1 milyon 300 bin abone kullanmakta. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan BTK Ba?kan? Dr. Tayfun Acare, uygulamay? yürürlü?e sokmalar?n?n ard?ndan internetten gelen ?ikayetlerin de azald???n? belirtti. Yaln?z güvenli interneti kullananlar aras?nda sadece ki?isel kullan?c?lar de?il, büyük ?irketler de bulunuyor. Güvenli internet dahilinde yasaklanan siteleri ise uzmanlar belirliyor.


0 Yorumlar