src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/3d_ne_durumda-300×225.jpg” alt=”” title=”3d_ne_durumda” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-1265″ />

3D hayat?m?za girdi?inden itibaren sinemalar olsun, oyunlar olsun bu sektörlerde çok fazla hareketlenme ya?and?. Ama bu hareketlenmelerin sadece yap?mc?lar taraf?nda kald???n? söyleyebiliriz. Art?k yeni oyunlar?n tan?t?m videolar? 3d teknolojisi ile yap?l?yor. Filmlerin ise tamam? öyle zaten.

Ama yap?lan ara?t?rmalara göre ?u anda 3D sat??lar? hiç de iyi durumda de?il. Ne kadar kimseyi zarar sokmayacak bir durumda olmasa da beklenilen kazanç elde edilmi? de?il. Nintede 3DS ile ba?layan 3D oyun sevdas?na ba?ka konsollar da girmeye çal??m??t?. Sony’li yöneticilerin de yapt??? aç?klamalara göre hedeflenen kitleye ula??lamam??. San?r?z bu alanda tek ba?ar?l? firma Samsung oldu Smart TV’si ile.


0 Yorumlar