src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/google_adwords_kalite_puani.jpg” alt=”” title=”google_adwords_kalite_puani” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-full wp-image-1262″ />

Öncelikle Google AdWords nedir, onu bir i?leyelim. Google AdWords, reklamlar?n?z? belli bir ücret kar??l???nda Google arama sayfalar?nda ve yay?nc?lar?n internet sayfalar?nda gösteren bir internet sistemidir. Bu sistem sayesinde reklamlar?n?z? istedi?iniz edef kitleye ula?t?rabilir, daha fazla gelir elde edebilirsiniz.

Konumuz da bu reklamlar?n ücretleriyle ilgili. Google, bir reklam haz?rlanacakken en çok reklam?n anahtar kelimelerine dikkat eder. E?er reklam?n?z için belirledi?iniz anahtar kelime s?k kullan?lan, yayg?n ve trend bir kelime ise her t?k ba??na daha az ücret keser ve bu sayede reklam?n?z daha fazla ki?iye ula??r, siteniz daha fazla ziyaretçi a??rlar. Bir örnek verelim: bir reklam haz?rlayacaks?n?z ve anahtar kelime olarak “galatasaray”? seçtiniz. Bu reklam için fazla ücret ödemezsiniz. Ama anahtar kelimeniz “galatasaray?n 2012 y?l? transferleri” olursa çok para ödemek zorunda kal?rs?n?z.


0 Yorumlar