Acer Iconia A1-830

Tablet sektörü art?k fazlas?yla geli?ti ve kullan?c?lar da teknik özellikleri ara?t?rarak bir model alman?n iyice fark?n vard?. Bu yüzden tablet üreticileri yeni piyasaya sürdükleri ürünlerde daha titiz oluyorlar. Acer Iconia A1-830 da bu titizli?in ürünlerinden bir tanesi. Oldukça yüksek teknik özelliklere sahip olan tablet 7.9 inçlik bir ekrana sahip ve tasar?m?yla da gayet ho?. Acer Iconia A1-830 Fiyat? ise 549 TL.

IPS Ekranl? ??k Tasar?m

Gümü? renkli zarif alüminyum tasar?m? ??k bir görünüm sunan tablet yaln?zca 380 gram a??rl???yla kolayca ta??nabilir. Pürüzsüz yüzeyi ve k?vr?ml? kenarlar? kullan?m s?ras?nda konforu artt?r?r. Ayr?ca, 7.9 inç ekran? kenarla çevrelenmi?tir ve yaln?zca 8.15 mm kal?nl???ndad?r, böylece pratik 10 noktal? çoklu dokunmatik kullan?m için “yaln?zca tek elle tutarak” kullanmak kolayd?r.

Birinci s?n?f kasas? dayan?kl?d?r ve rahat ta??ma sa?lar, alüminyum arka kapa?? ve orta çerçevesi tablete güç ve sa?laml?k katar. Bu dayan?kl? tasar?m IPS teknolojili 7.9 inç ekrana (1024 x 768 çözünürlük) ek koruma sa?lar. IPS ekran geli?tirilmi? bir görsel deneyim için 178 dereceye kadar görüntüleme aç?lar?ndan canl? ve keskin renkler sunarken 4:3 en-boy oran? web sitelerinde gezinmek ve okumak için geni? bir görüntüleme alan? sa?lar.


?nternette Gezinme ve E?lence ?çin Performans ve Uzun Pil Ömrü

Acer Iconia A1-830 Intel Atom Z2560 1.6GHz i?lemci ve 1GB yerle?ik LPDDR2 SDRAM bar?nd?r?r ve böylece uygulamalarda ve web sitelerinde ak?c? ve h?zl? gezinme, kesintisiz video oynat?m? ve daha iyi mobil oyun oynama deneyimi sunar. Verimli i?lemcisi ayn? zamanda 7.5 saatlik uzun pil ömrüne katk?da bulunur.(1)

Benzersiz bir ta??nabilir medya deneyimi için tasarlanan Iconia A1-830 zengin bir ses kalitesi için çift hoparlörlere sahiptir. 16 GB depolama ve 32GB’a(2) kadar destekleyen microSD kart okuyucusu arac?l???yla, kullan?c?lar medya ve uygulamalar?n? saklamak için yeterli alana sahip olurlar.

Arka kameras? 2560 x 1920 çözünürlükle 1080p Full HD ses/görüntü kay?tlar? yaparken, ön kamera 720p ses/görüntü kayd? için 1600 x 1200 çözünürlük içeren görüntülü sohbetler ve foto?raf çekimleri için idealdir. Ek olarak, tabletin entegre microUSB ve Bluetooth 3.0 özellikleri kullan?c?lar?n kulakl?k setleri ve hoparlörler gibi çe?itli di?er cihazlara h?zla ba?lanabilmelerini sa?lar.


0 Yorumlar