ios gameboy emulator

iOS bu vakte kadar üretilmi? en s?k? denetime sahip olan i?letim sistemi. Harici donan?mlar?n kullan?m?n? çok a?a?? çeken i?letim sistemi ayn? zamanda AppStore’a eklenen her uygulamay? s?k? bir denetimden geçiriyor; yani yaz?l?m eklemek kolay de?il. Bunun yan? s?ra bu denetim yüzünden henüz bir emulatör AppStore üzerinde yer alabilmi? de?il. Ancak e?er telefonunuza jailbreak yapt?ysan?z iOS Gameboy Emulator kullanabilirsiniz. Game Boy, PSP ve Atari kullan?labilir emulatörler aras?nda.

Jailbreak kullan?c?lar? için hali haz?rda bulunan Game Boy emulatorü “nds4ios” ?imdi de Jailbreak i?lemi uygulanmam?? iOS cihazlara destek vermeye ba?lad?. “nds4ios” uygulamas?n? cihaz?n?za yüklemek için ilk önce Ayarlar>Genel>Tarih ve Saat bölümünden tarihi 8 ?ubat 2014’e geri alman?z gerekiyor.

Oyunlar? DropBox ile yükleyin

Bu i?lemi yapt?ktan sonra iOS Web taray?c?n?z üzerinden “nds4ios” uygulamas?n? indirebilirsiniz. Uygulama cihaz?n?za yükledikten sonra tabi ki de oyun yüklemeniz gerekiyor. Bu i?lem için DropBox entegrasyonunu ile oyunlar?n Rom dosyalar?n? kendi bulut depolama alan?n?za yükleyerek kolayca oyunlar? oynayabilirsiniz.

Buradan ?ndir


0 Yorumlar