src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Air-4443-300×206.png” alt=”Air 4443″ width=”300″ height=”206″ class=”alignnone size-medium wp-image-3611″ />

Modemlerin art?k çok geli?ti?i, neredeyse kablolu hiçbir modemin kalmad??? ortada. Ancak kablosuz modemlerde de bazen istenmeyen sorunlarla kar??la?abiliyoruz ve bunlar?n ba??nda da yetersiz çekme alan? geliyor. Hem bilgisayar ve modem aras?ndaki e?yalar hem de var olan uzakl?k internet ba?lant?n?z?n yava? olmas?na neden olabilir. Ancak AirTies bu duruma da el atm??. Modem sektörünün lider isimlerinden biri olan AirTies, Air 4443 adl? ürünüyle kapsama alan? sorununa çözüm getiriyor. Air 4443 üzerinde dört tane ethernet giri?i yer al?rken bunun sayesinde dört farkl? cihaza ayn? anda internet ba?lant?s? verebiliyorsunuz. 3G Router teknolojisini de içinde bar?nd?ran Air 4443 sayesinde ADSL ba?lant?n?z kesilse bile internetten kopmuyorsunuz.

Air 4443 içinde bulunan USB Tak ve Payla? özelli?i sayesinde cihaza takt???n?z fla? bellekte yer alan dosyalar bir anda a??n parças? oluyor ve kolayl?kla cihazlar aras?nda da??t?labiliyor. Ülkemizde yer alan 3G Router modemlerle bir uyum içinde yer alan Air 4443 sayesinde internetten kopsan?z bile 3G internet ba?lant?s? an?nda devreye girdi?i için hiçbir cihaz?n?z internetten kopmuyor. Ayr?ca Air 4443’ün Kablonet ile farkl? bir uyumlulu?u da bulunuyor. Kablonet modemlerle uyumlu olan Air 4443 sayesinde birden fazla bilgisayara bile ayn? anda internet verebilirsiniz. Air 4443 fiyat? henüz aç?klanm?? de?il.


0 Yorumlar